Thursday, 5 January 2017

MATLAMAT SEKOLAH


MATLAMAT SEKOLAH

SMK Dato' Syed Esa berusaha secara  berterusan untuk :

# Melahirkan insan yang dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat dan negara.
# Menjadikan SMKDSE sebagai pusat kecemerlangan ilmu.
# Memperoleh kecemerlangan akademik dan bukan akademik.
# Membina warga Malaysia yang berakhlak mulia, berketrampilan, bertanggungjawab dan progresif.