Tuesday, 24 January 2017

IKRAR SMKDSE

Saya, pelajar SMK Dato' Syed Esa dengan penuh keyakinan dan kesedaran berikrar bahawa saya[nb 2]:
  • Bertanggungjawab mewujudkan semangat kekitaan dalam kalangan warga sekolah;
  • Mewujudkan budaya sekolah yang positif dan kondusif;
  • Meningkatkan imej dan prestasi sekolah dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah;
  • Menghormati ibu bapa, guru-guru, staf sokongan, rakan-rakan dan menjaga nama baik sekolah;
Sesungguhnya, inilah ikrar saya sebagai pelajar SMK Dato' Syed Esa yang saya cintai.