Tuesday, 12 September 2017

LOGO BAHARU SMKDSE BAGI TAHUN 2017


Logo Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Syed Esa, Batu Pahat, Johor telah dibuat pembaharuan pada 12 September 2017. Logo baharu tersebut masih mengekalkan grafik yang sama. Hanya pertambahan pada tulisan di bawah logo tersebut sebagai penegasan bahawa logo tersebut milik SMK Dato' Syed Esa. Ini adalah kerana, hanya warga SMK Dato' Syed Esa sahaja yang tahu maksud SMKDSE pada logo. Oleh itu, Pengetua Puan Roziah binti Tawil telah memutuskan bahawa diletakkan tulisan 
"..SMK DATO' SYED ESA, BATU PAHAT..
di bawah logo tersebut sebagai penegasan pada grafik di atasnya.